Bedroevend nationaal programma bestempelt Noorden tot nucleaire afvaldump

 
Op 24 juni 2016 heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen definitief vastgesteld en aan het Parlement aangeboden. In dit programma wordt bepaald hoe Nederland tot 2130 met zijn radioactieve afval om zal gaan. In het najaar van 2015 was het mogelijk inspraak op het ontwerpprogramma te leveren, wat NOA uiteraard heeft gedaan.

Ondanks honderden bezwaarschriften en kritische Kamervragen blijft het kabinet helaas mooi weer spelen over de mogelijkheden om afval dat honderdduizenden jaren levensgevaarlijk blijft veilig op te slaan in zoutkoepels of Boomse kleilagen. Namen van beoogde bergingslocaties worden angstvallig vermeden, maar het is duidelijk dat die voor het leeuwendeel in Noord-Nederland liggen. Het definitieve programma verschilt nauwelijks van het ontwerpprogramma. Er zijn enkel wat verduidelijkende passages aangebracht over o.a. de klankbordgroep, het zeer laag radioactief afval, de import en export van radioactief afval, de terugneembaarheid van het afval en de financiering van de berging. 

Geen woord over de gaswinning die de Noordelijke ondergrond extra ongeschiktheid maakt voor nucleaire opslag, noch over de gigantische problemen met de opslag van kernafval in Duitse zoutkoepels. Ook spreekt uit het plan geen enkele intentie om te stoppen met de productie van hoogradioactief afval, bijvoorbeeld door Borssele te sluiten en te kiezen voor schonere productie van medische isotopen. Achter de redelijk klinkende bewoordingen van dit nationale programma worden de problemen en risico's glashard op toekomstige generaties afgewenteld. 

Hoe het al mis gaat in Asse (Duitsland):
 
   
De zoutkoepel van Asse (Duitsland) is vergelijkbaar met de zoutkoepels in onze ondergrond. In deze voormalige zoutmijn wordt sinds veertig jaar radioactief afval gestort - illegaal ook hoogradioactief afval. De NDR-documentaire Der Asse Skandal (43 minuten, Duits gesproken) geeft een onthutsend beeld: diverse vaten lekken, de mijn stort in en er stroomt water naar binnen. Omwonenden hebben niet alleen last van dalende huizenprijzen, maar ook een verhoogde kans op leukemie en schildklierkanker. Het afval moet tegen enorme kosten weer omhoog worden gehaald. 
 
Kernafvalexpert Herman Damveld was vorig jaar in Asse voor de Radio 1-reportage Een stille nucleaire ramp. Lees zijn verslag.