Nieuws


Antwoord Kamp aan Kamercommissie - dinsdag 5 maart 2013


Minister Kamp (EZ) heeft begin maart 2013 geantwoord op vragen uit de Vaste Kamercommissie Economische Zaken, over de implementatie van Richtlijn 2011/70/Euratom. Voor de zomer zal hij de Kamer informeren over de stappen en de inhoudsopgave van het door de Europese Commissie geëiste Nationaal Programma (voor de eindberging van radioactief afval). Eind 2014 verwacht hij de Kamer een ontwerp van het programma te kunnen sturen.
 
Daarin zal niet vermeld worden welke locaties geschikt zijn voor de eindberging; gezien de opslag bij de COVRA (te Borssele) de komende 100 jaar, is het daarvoor gewoon nog te vroeg. Wel zal het programma "een stappenplan bevatten om tot de locatiekeuze voor de eindberging" te komen. "Burgers, bedrijven en overheden" zo schrijft de minister "zullen worden betrokken bij de vormgeving van het beleid voor het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval", schrijft de minister, maar hoe hij dat wil doen, schrijft hij niet.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam 12 + vijftien = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >