Nieuws


Noordelijke provincies: geen kernafval - donderdag 25 september 2014


In sterke bewoordingen hebben de Provinciale Staten van Friesland laten weten dat er wat hen betreft nooit kernafval in de Friese bodem zal worden opgeslagen. De ChristenUnie en de PvdA dienden hiertoe op 24 september een motie in. Aanleiding  was het onderzoek dat TNO heeft gedaan naar de zogenaamde Boomse Klei, een formatie klei die onder grote delen van Friesland (en Groningen) loopt en die door de overheid wordt gezien als een potentiële opberglocatie voor hoog-radioactief afval. De motie roept "alle partijen op zeer alert te zijn, en ieder initiatief van de landelijke overheid wat kan leiden tot opslag van kernafval in de Friese bodem, met kracht te bestrijden". De VVD-fractie en 2 onafhankelijke statenleden stemden tegen de motie. Ook Groningen en Drenthe spraken zich op 24 september (opnieuw) uit: Er is geen draagvlak voor mogelijke opslag van hoog-actief kernafval.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam zeven + vijf = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >