Op naar de volgende misser: de Boomse kleilaag

Naast zoutkoepels is sinds kort een andere geologische formatie in beeld voor opslag van radioactief afval: de Boomse kleilaag. Het is een laag die in verschillende diktes onder bijna heel Nederland en een deel van België te vinden is. Deze werd gevormd in het Tertiair (65 -2,5 miljoen jaar geleden).
 
Er gingen al stemmen op de klei voor opslag te gebruiken voor er ook maar enig deugdelijk onderzoek was gedaan. Greenpeace pakte de handschoen op en liet de Boomse kleilaag in kaart brengen door onderzoeksbureau T&A Survey. Het blijkt dat de laag in vier regio's (zie kaart, gebieden I, II, III en IV) aan de door de overheid gestelde eisen voldoet, dat wil zeggen: een dikte van minimaal 100 meter en een diepte van de top op minimaal 500 meter.
 
Maakt dat de Boomse klei geschikt voor opslag? Bepaald niet! De gebieden blijken allemaal te grenzen aan waterlagen, waardoor het risico bestaat dat bij eventuele lekkage nucleair materiaal in grond- en oppervlaktewater terechtkomt. In gebied I bevinden zich bovendien veel tectonische breuken in de ondergrond, terwijl bij IV aardbevingen optreden door de gaswinning. Ook bevindt het zich deels onder een natuurgebied met internationale status: de Waddenzee.